Deel met je vrienden:

Tijdens de jaarvergadering kwam naar voren dat de Schaakclub vorig jaar door omstandigheden een flink bedrag heeft moeten uitgeven aan postzegels. In dit digitale tijdperk is er een goed alternatief. Wij willen graag zoveel mogelijk communicatie via e-mail afhandelen, te beginnen met de ‘brief’ voor de contributie.

Binnenkort krijgen de leden een test email  toegezonden. We hopen dat je daarop wil aangeven of je akkoord gaat met email communicatie in plaats van TNT post.

Voor diegenen die in deze week geen email krijgen omdat we zijn/haar email adres niet hebben, worden verzocht een email te sturen naar  ledenadministratie@schaakclubharen.nl