Zaterdagmiddag bij de feestelijke eeuwfestiviteit op 't Clockhuys plein mocht onze trotse voorzitter Andreas Tasma de Koninklijke Erepenning in ontvangst nemen van locoburgemeester en wethouder van sport, mevrouw Mariska Sloot. "Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn beschikking van 22 juni 2015 de Koninklijke Erepenning toegekend aan Schaakclub Haren te Haren," meldt de oorkonde.

De festiviteit, waarbij zon, regen en zon zich snel afwisselden, begon verrassend en vrolijk. Voordat Andreas ook maar een paar woorden van zijn openingstoespraak had kunnen uitspreken, werd iedereen blij verrast door onze jeugdleden die vanuit een zijdeur van 't Clockhuys met stukken onder de arm, rennend en schreeuwend, naar het grote schaakbord kwamen om de stukken razendsnel op te zetten!

Andreas kon verder met zijn rede: hij noemde de oprichters, vertelde over de geschiedenis van de club, roemde het belang van Bob Romijn vanaf de jaren 70 voor de schaakclub, memoreerde de recente samenwerking met Schaakvereniging Oostermoer en sloot af met een dank aan kunstenaar Jaap van Meeuwen, 't Clockhuys en obs De Wissel voor de goede samenwerking.Mevrouw Mariska Sloot feliciteerde natuurlijk de schaakclub natuurlijk met het 100-jarig bestaan en roemde onder meer de onafhankelijkheid van de club. Nimmer heeft de vereniging subsidies aangevraagd en heeft het zaken, zoals de crowdfunding voor het te onrhullen beeld, zelf ter hand genomen. En toen volgde de al gememoreerde, voor velen verrassende, toekenning van de Erepenning. Deze toekenning is natuurlijk een grote erkenning voor de stimulering van de schaaksport door de Schaakclub Haren onder de jeugd, ouderen en mindervaliden. Voorzitter van de jubileumcommissie en aanvrager van de erepenning, Kees Romijn, werd ook nog geëerd met een enorm bloemstuk.

De volgende feestelijkheid betrof de onthulling van het bronzen beeld 'Schakers' gemaakt door kunstenaar Jaap van Meeuwen, die als docent is verbonden aan 't Clockhuys. Nadat een groene kist omhoog was gehaald, kon iedereen zijn bewondering tonen over dit fraaie beeld! - waarvoor een succesvolle crowdfunding-actie werd opgestart.

Vervolgens kreeg de heer Geu Neutel, oud-wethouder van sport van de gemeente Haren, het woord. De heer Neutel memoreerde dat de Schaakclub Haren in samenwerking met de gemeente in december 1978 een simultaan had georganiseerd, met als simultaangever Sergei Dolmatov. Hierdoor geïnpireerd schafte hij een paar maanden later voor het bedrag van f 600,- houten schaakstukken aan. Deze stonden jarenlang permanent op een stenen schaakbord bij het oude gemeentehuis.

 

Aansluitend werden de eerste zetten op het schaakbord uitgevoerd (zie foto's) en de eerste zetten gedaan door ons jeugdlid Joris Spanjer en Silvan Heijnen, lid van De Paardensprong maar woonachtig in Haren. Silvan zag een paar jaar geleden het grote schaakbord op het Max Euweplein in Amsterdam en zei toen: "Zoiets moet er ook in Haren!" En dat hebben we onthouden. De partij eindigde - hoe kan het ook anders - in...eeuwig schaak.

De festiviteit werd informeel afgesloten met de teruggave door Kees Romijn van een schaakklok, die de gemeente Haren op 2 september 1915 cadeau had gegeven, aan Mariska Sloot.

Hierna ging iedereen zijns of haars weegs en liepen de reünisten naar de De Octopus aan de Mellenssteeg voor een vervolg van de feestelijkheden. Een verslag van de reünie volgt vast binnenkort ook wel. Hier in ieder geval al de sfeervolle foto's (ook alle bovenstaande foto's) die Harry Gielen gedurende de hele dag maakte: fotoalbum.

Fotocollage WeShootit:

Zie ook het (beeld)verslag door RTV Noord.
Teletekst RTV Noord:

De voorpagina van het Harener Weekblad van woensdag 9 september: