Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 7 oktober j.l. heeft de Schaakclub Haren, Egbert Vos tot erelid benoemd.
Egbert heeft dit te danken aan al het werk dat hij heeft verricht voor de schaakclub, met als hoogtepunt het schrijven van het Jubileumboek.

Dit jubileumboek werd officieel ten doop gehouden en aangeboden aan de wedhouder van sport van Haren, Theo Sieling.

De voorzitter vermeld in zijn toespraak dat het te danken is aan de inspiratie en het geduld van Egbert Vos, dat het boek er uiteindelijk gekomen is. Maar benadrukt werd dat 'projectleider' Kees Romijn het karavaan vorig jaar op sleeptouw heeft genomen. Samen met Esther Ris, onze grafisch ontwerper en Harry Gielen die de scan's en foto's verzorgde, kon er begin september het boek van de persen rollen.

Theo Sieling nam het boek dankbaar in ontvangst en hij beloofde dat het boek een plekje krijgt in het Gemeente Archief. Verder merkte hij op dat hij weinig kennis had van de Schaakclub. Hij vertelde dat hij iet zo veel van de Schaakclub afwist. Zelden zag hij een artikel in het Harener Weekblad (gaan we wat aan doen!)

Erelid Egbert Vos wordt gefeliciteerd door voorzitter Harry GielenLater op de avond stemde de ledenvergadering unaniem in met het voorstel Egbert Vos tot erelid te benoemen. Egbert was geeerd met de benoeming en wist ons direckt te vertellen dat hij de derde persoon was die deze eer te beurt was gevallen.

Bij de uitreiking van de prijzen mocht Peter Bodewes de beker in ontvangst nemen voor het behalen van het clubkampioenschap.

Verder was de prijs voor de speler met de beste score in de externe competitie voor Ab Faber.

Tenslotte was er een bestuurswisseling. Na een zestal jaren het jeugdleiderschap te hebben vervuld, nam de vergadering afscheid van Carla Graafland. De voorzitter bedankte haar met een bosje bloemen. Opvolger Kees Romijn werd met open armen ontvangen.