De PR-commissie die is gekozen op de afgelopen ledenvergadering, heeft gekeken hoe de clubavond (senioren) aantrekkelijker gemaakt kan worden. Wij weten dat dit vaker geprobeerd is maar wij vinden de aanstaande verhuizing naar Het Gorechthuis een frisse start voor de club en een mooie gelegenheid om dingen te veranderen.
Het doel is op de clubavond meer te bieden aan meer leden. Een bloeiende clubavond is de enige manier om op een positieve manier naar buiten te treden en aantrekkelijk te zijn voor eventuele nieuwe leden.

Uitnodiging eerste clubavond 7 september 
De eerste klap is een daalder waard. Daarom is er op 7 september een inloop voor alle leden in onze gezellige nieuwe speellocatie, het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Een routebeschrijving staat op www.gorechthuis.nl. Kom allemaal op deze speciale clubavond. Kom ook wanneer je anders zelden of nooit op een interne clubavond komt of was afgeknapt op de oude ongezellige speelruimte.
De voorzitter opent op deze avond het seizoen. Er is gelegenheid om de nieuwe ruimte te bekijken, samen iets te drinken, bij te praten, te discussiëren over onderstaande informatie en natuurlijk volop om te schaken.
Als commissie hebben wij deze avond ook onder de aandacht gebracht op de braderie in Haren op zaterdag 2 juni.
Op 6 september verschijnt een interview met leden van de commissie in het Harener Weekblad.

Vrijdag 14 september ALV
Met na afloop een simultaan door onze clubkampioen.

De overige clubavonden:

Jannes Bokaal
Door de Jannes Bokaal en de externe competitie bleven altijd weinig “gewone” speelavonden over. Om meer ruimte te krijgen op de vrijdagavond wordt gekeken of het mogelijk is de Jannes Bokaal te verschuiven naar enkele zaterdagen in het begin van het kalenderjaar. Uitgezocht wordt of hiervoor belangstelling is bij de oud deelnemers en of de zaal in het Gorechthuis hiervoor gebruikt kan worden.

Interne competitie
Om de vrijdagavond aantrekkelijker te maken voor de betere schakers van onze club, wordt de uitslag van de interne competitie niet meer doorgegeven aan de schaakbond. Harry en Raoul bepalen een nieuw puntensysteem. De vier hoogst geëindigde spelers spelen net als nu aan het eind van de competitie de play-offs. De winnaar van de play-offs is clubkampioen. Deelnemers aan de play-offs mogen het volgend seizoen uitkomen voor het eerste team.

Bekercompetitie
De bekercompetitie is vaker aangekondigd, maar gaat nu echt van start. Ongeveer 1 keer per maand wordt er gespeeld voor deze competitie. De speeldata staan aan het begin van het seizoen vast en men kan ze vinden op de kalender op onze website www.schaakclubharen.nl. Met een bedenktijd van een half uur p.p.p.p. speelt men 2 partijen tegen dezelfde tegenstander, met wisselende kleuren. Puntensysteem per partij: winst: 3 punten, remise: 1 punt, verlies: 0 punten en afwezig 0 punten. Aan het eind van het seizoen levert de score een bekerkampioen op. Bij gelijk eindigen wordt een barrage gespeeld.

Training op de avonden van de bekercompetitie
Er bestaat binnen de club behoefte aan schaaktraining. Toch is het moeilijk om op nog een andere avond van de week mensen bij elkaar te krijgen voor een training. Omdat een bekercompetitie niet meer dan 2 uur op een avond duurt, blijft hier ruimte over om naast de twee partijen een training te organiseren. Voor deze training wordt vooraf een speler van de club gevraagd om voor de groep een interessante eigen partij te analyseren. Deze trainingen worden gegeven van 19.45u. tot 20.45u. Daarna start de bekercompetitie. Gevorderde jeugdspelers kunnen de trainingen ook bijwonen. Wie de training niet wil volgen maar wel aan de bekercompetitie mee wil doen, kan iets later op de avond komen. Hij moet zich dan wel vóór de gewone tijd (19.45u.) telefonisch hebben aangemeld.